Välkommen till Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet

LivkronanTrygghet består av ett stort antal sammanslagna livförsäkringskassor. Tidigare verksamhet hade som ändamål att teckna och förvalta kapitalförsäkringar som skulle utbetalas vid dödsfall eller vid uppnådd ålder. Några nya försäkringar går inte att teckna.
 
Administrationen av LivkronanTrygghets försäkringar handläggs av Länsförsäkringar Östgöta. 
 
Verksamheten styrs av lagen om understödsföreningar.  (UFL från 1972).
 
LivkronanTrygghet bevakar när dödsfall sker och skickar då information till dödsboet.

 

Viktig information till dig som försäkringstagare/medlem: 

Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation

Fullmäktige beslutade enhälligt 2017-12-19 att LivkronanTrygghet vid årsskiftet 2017/2018 går i frivillig likvidation, och försäkringsverksamheten har därmed upphört.
 
Från och med 1 januari 2018 sker inga utbetalningar vid dödsfall. Det är därför viktigt att dödsboet kontaktar oss på telefon 013-29 05 50 för att gå igenom hur försäkringens värde ska hanteras i bouppteckningen samt när beloppet kan utbetalas. Under pågående likvidation får inga återköp ske.
 
När likvidationen avslutats, vilket beräknas ske under andra halvåret 2019, kommer försäkringens värde att utbetalas till det kontonummer som anmälts till oss. Om inget kontonummer anmälts kommer utbetalning att ske med utbetalningsavi. Det kan då tillkomma en avgift. 
 
Information om avvecklingen kommer att finnas med i det brev som skickas ut i slutet av 2018 till samtliga medlemmar. Mer information om avvecklingen finns här.
Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att ringa måndag-torsdag, 10:00-11:30, telefon 013-29 05 50.