Välkommen till Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet.

LivkronanTrygghet bestod av ett antal sammanslagna livförsäkringskassor. Tidigare verksamhet hade som ändamål att teckna och förvalta kapitalförsäkringar som skulle utbetalas vid dödsfall eller vid uppnådd ålder.

Livkronans kontor i Norrköping stängdes 2010 och Trygghets kontor i Stockholm stängde 2012 i samband med sammaslagningen med Livkronan. Administrationen av LivkronanTrygghets försäkringar har därefter handlagts av Länsförsäkringar Östgöta.  

 

Viktig information till dig som försäkringstagare/medlem: 

Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation.

Vid fullmäktigesammansträdet 2017-12-19 beslutades att LivkronanTrygghet skall gå i frivillig likvidation vid årsskiftet 2017/2018.  

Arbetet med avvecklingen har pågått under 2018. Okända borgenärer har eftersökts och föreningens alla kända skulder har betalats. Information har vid flera tillfällen skickats till medlemmar/försäkringstagare.

Vid fullmäktigesammanträde 2019-04-11 godkändes årsredovisningen för 2018, samt likvidatorns slutredovisning för hela avvecklingsperioden, 2018-01-01 till och med 2019-02-28. Dessutom godkändes även aktuariens slutliga fördelning av tillgångarna i LivkronanTrygghet i likvidation.

Utbetalning av försäkringarnas värde till medlemmarna beräknas ske i slutet av augusti och början av september 2019. Utbetalning sker till föranmält konto eller med utbetalningsavi.

Vid inträffat dödsfall dessförinnan är det viktigt att efterlevande kontaktar LivkronanTrygghet i likvidation på telefon 013-29 05 50 för att komma överens om hur utbetalning ska ske.

För mer information om avvecklingen och likvidatorns slutredovisning, se mer information om avvecklingen här. 

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att ringa måndag – torsdag, 10:00 – 11:30  telefon 013-29 05 50.